สถานีบริการน้ำมัน

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ เปิดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน  ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำมันดีเซล  น้ำมันดีเซล B5  น้ำมันเบนซิน 91  น้ำมันแก๊สโซฮอล 95

breaktextน้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดจำหน่ายในสถานีบริการของเรา เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจาก บริษัท บางจากฯ (มหาชน) และ IRPC ซึ่งได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

Read more: สถานีบริการน้ำมัน

น้ำมันไบโอดีเซล B100

น้ำมันไบโอดีเซล B100

breaktextเป็นไบโอดีเซลล้วนๆไม่ผสมน้ำมันดีเซลปกติ แต่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันดีเซลปกติ อีกทั้งมีการทดสอบการใช้งานในต่างประเทศว่าสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลทั่วไป ได้จริง ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีการจำหน่ายไบโอดีเซล B 100 ค่อนข้างแพร่หลาย อย่างเช่น ประเทศเยอรมัน บริษัทรถยนต์หลายแห่งได้ออกแบบเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กับไบโอดีเซล B 100 ได้โดยตรง ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็มีผู้ที่นิยมนำไบโอดีเซลไปใช้งานกับเครื่องยนต์ที่ มีรอบต่ำ หรือนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน ร้อยละ 10 ,20 หรือ 30 ตามแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน

น้ำมันไบโอดีเซล B20

น้ำมันไบโอดีเซล B20

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 20% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง

น้ำมันไบโอดีเซล B30

น้ำมันไบโอดีเซล B30

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B30 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 30% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง

น้ำมันไบโอดีเซล B5

น้ำมันไบโอดีเซล B5

breaktextน้ำมันไบโอดีเซล B5 เป็นไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน 5% เพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง