สถานีบริการน้ำมัน

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ เปิดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน  ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำมันดีเซล  น้ำมันดีเซล B5  น้ำมันเบนซิน 91  น้ำมันแก๊สโซฮอล 95

breaktextน้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดจำหน่ายในสถานีบริการของเรา เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจาก บริษัท บางจากฯ (มหาชน) และ IRPC ซึ่งได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

news02_styles

breaktextปัจจุบันรับสมัครสมาชิกเติมน้ำมันที่ สะพาน 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัท ควบคุมการจ่ายน้ำมันให้สมาชิกโดยบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (Fleet Card) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเติม น้ำมันกับบริษัท 

breaktextสถานีบริการน้ำมัน จำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล B5 น้ำมันดีเซล B20(เพื่อการทดลอง) ทั้งปลีกหน้าปั๊ม และส่งในราคาพิเศษ ราคาเงินสด และ Credit

02 05


breaktextสถานที่ตั้ง 60/107 หมู่ 3 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
breaktextT.038-891-160 F.038-891-159

กรุงเทพฯ
breaktext ไพศาล
081-936-6969
ระยอง
กิตติ
089-456-9055
ยุรนันท์ 083-989-7450 คงพล 081-345-5339
breaktext breaktext breaktext สุภาวดี 081-819-7553