ไบโอดีเซลชุมชน


breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ 
รับซื้อวัตถุดิบ อาทิ น้ำมันสบู่ดำ น้ำมันปาล์มดิบ ไบโอดีเซลชุมชน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

bio_1

ไบโอดีเซลชุมชน

ไบโอดีเซลชุมชน เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลขึ้นใช้เอง โดยชุมชน เพื่อชุมชน เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลสามารถหาได้เองจากท้องถิ่น เช่น น้ำมันสบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้ว และจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องจักรกลเกษตรได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในท้องถิ่นไปได้มาก อีกทั้งไบโอดีเซลที่ผลิตได้ เมื่อนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 5:95 ก็สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ต้นทุนต่ำกว่าดีเซลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม