พลังที่พ่อให้

breaktextกว่า 64 ปีแล้ว ที่พ่อหลวงของเราไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความเชื่อใดๆ ทุกหยาดเหงื่อของพ่อ เกิดจากความทุ่มเทสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แปรเปลี่ยนความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเป็นพลังงานได้ไม่รู้สิ้น ทำให้แต่ละปีเราผลิตเอทานอลได้ 574.87 ล้านลิตร ผลิตไบโอดีเซลได้ 1,068 ล้านลิตร ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 783.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 1,845.27 กิโลวัตต์ จากพลังลมได้ 1,600 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตยังจะมีเพิ่มขึ้นต่อไปทุกวัน ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พลังงงานของคนไทยจะไม่มีวันหมดไป

บทความจาก : กระทรวงพลังงาน (ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย)