ทำไมต้องใช้ไบโอดีเซล

breaktext เหตุผล ที่เราต้องใช้ไบโอดีเซลนั้น เนื่องจากไบโอดีเซลมีข้อดีมากมาย อาทิ สามารถลดการนำเงินตราออกนอกประเทศโดยการลดปริมาณการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศ ผู้ผลิตน้ำมันได้อย่างมหาศาล ยิ่งกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล การใช้ไบโอดีเซลช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ เพราะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดผลิตจากพืช น้ำมันสัตว์ แม้กระทั่งน้ำมันที่ใช้แล้วก็ตาม

breaktextจากการศึกษาวิจัยปรากฏว่าการใช้นำ มันไบโอดีเซลสามารถลดการปล่อยก๊าซภาวะ เรือนกระจก เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ รวมทั้งไฮโดรคาร์บอนที่ ไม่ได้เผาผลาญ และฝุ่นเขม่า สำหรับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น พืชก็สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองในการสังเคราะห์แสงได้หมดจึงไม่ มีก๊าซชนิดนี้ปลดปล่อยในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นเชื้อเพลิงที่ปราศจากซัลเฟอร์ ไม่สร้างสารพิษแก่มนุษย์

Read more: ทำไมต้องใช้ไบโอดีเซล

การนำไบโอดีเซลไปใช้งาน

breaktextไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซลสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบสันดาปหัวฉีดที่ใช้กับเครื่องยนต์ มาตรฐาน โดยทั่วไป โดยไบโอดีเซลนี้สามารถนำไปใช้เติมในเครื่องยนต์ดีเซลได้เลย ใช้ได้ทั้งรูปแบบไบโอดีเซล ล้วนๆ หรือใช้ผสมกับน้ำมันดีเซล แต่เนื่องจากคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายของไบโอดีเซล อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนท่อส่งเชื้อเพลิงบางส่วน ถึงแม้ว่าค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะต่ำกว่าน้ำมันดีเซลประมาณร้อยละ 10 แต่ข้อด้อยนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน เพราะการใช้ไบโอดีเซลมำให้การเผาไหม้ดีขึ้น จึงทำให้กำลังเครื่องไม่ลดลง

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล

 

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประเภทของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ

breaktext1. การผลิตไบโอดีเซลแบบกะ (Batch Technology) เป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องทำให้ผลิตได้คราวละไม่มาก และผลผลิตมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ แต่มีข้อดีคือ ใช้เงินลงทุนต่ำ 
breaktext2. แบบต่อเนื่อง - ทรานเอสเทอริฟิเคชั่น (Continuous Trans-Esterification) เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าแบบแรก แต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า และมีกำลังการผลิตสูงกว่า 

Read more: กระบวนการผลิตไบโอดีเซล

คุณสมบัติของไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (Neat Biodiesel) มี ค่าซีเทนสูงกว่าน้ำมันดีเซล ข้อแตกต่างของไบโอดีเซลที่สำคัญคือ เป็นสารไม่ไวไฟและไม่ระเบิด มีจุดวาบไฟสูงถึง 120 ซ. ในขณะที่น้ำมันดีเซลมีจุดวาบไฟที่ 64 ซ. เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีขึ้น ทำให้การจุดระเบิดทำได้ดี การสันดาปสมบูรณ์ นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำแล้ว ยังนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานกับ เครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงได้ โดยไม่มีปัญหาในการใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Read more: คุณสมบัติของไบโอดีเซล

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล

breaktextไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จาก น้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดเรพ (rape seeds) สบู่ดำ สาหร่าย หรือ น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ ที่ใช้แล้ว ซึ่งพืชน้ำมันเหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากร ที่สามารถผลิตทดแทนได้ในธรรมชาติ แต่วัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิตไบโอดีเซล ได้แ่ก่

Read more: วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล