'พลังงาน'ชงกบง.ลดราคา?เบนซิน95ชี้ช่วย?เหลือรถ?เก่า

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 00:00:44 น.

วิภาวดีฯ * นายประพนธ์ วงษ์ท่า เรือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทด แทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิด เผยว่า สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.) เตรียมเสนอที่ประ ชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 95 ด้วยวิธีการทยอยลดเก็บเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 7-8 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาน้ำมันเบนซิน95 ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันเบนซิน 91 ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลจะยกเลิกการใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป

"การปรับลดราคาเบนซิน 95 ลงจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป และ ต้องเป็นราคาที่เหมาะสม คือ ไม่ต่ำเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ใช้แก๊สโซฮอล์หันกลับมาใช้เบนซิน 95 แทน แต่ก็ต้องไม่เป็นราคาที่สูงเกินไป เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องใช้เบนซินเดือดร้อนด้วย และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลการทยอยปรับลดราคาได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้ แต่ต้องทำให้เสร็จก่อนการยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค.2556 อย่างแน่นอน" นายประพนธ์ กล่าว

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ พพ. พบว่า ผู้ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เก่าที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซิน 91 มีอยู่ประมาณ 5 แสนคัน โดยในกลุ่มดังกล่าวมีเพียง 20% ยืนยันจะใช้น้ำมันเบนซินต่อไป และอีก 80% จะปรับเปลี่ยนรถยนต์หรืออุปกรณ์รถยนต์เพื่อมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แทน ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มที่จำเป็นต้องใช้เบนซินต่อไป ทาง กระทรวงพลังงานจึงต้องหาทาง ออกให้ประชาชนด้วยการปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลงมาให้ใกล้เคียงกับเบนซิน 91 จากปัจจุบันราคาเบนซิน 95 อยู่ที่ประมาณ 48.10 บาทต่อลิตร ขณะที่เบนซิน 91 อยู่ที่ 43.25 บาทต่อลิตร.
http://www.ryt9.com