ปั๊มชุมชนบางจาก?เปิดศูนย์ปรับ?แต่ง?เครื่องจักรกล?การ?เกษตรสองจังหวะฟรี รับยก?เลิก?เบนซิน 91

บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จับมือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสถาบันการศึกษา เปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องจักรกลทางการเกษตร รถยนต์ และจักรยานยนต์ ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ที่ปั๊มชุมชนบางจาก หลังรัฐยกเลิกเบนซิน 91 โดยบางจากฯ สนับสนุนกรองเบนซิน น้ำมันเครื่องและท่อยางฟรี สำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรสองจังหวะ ในภาพนายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดี พพ. และนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ร่วมกันเปิดโครงการที่ปั๊มชุมชนบางจาก สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
บรรยายใต้ภาพ

บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จับมือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสถาบันการศึกษา เปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องจักรกลทางการเกษตร รถยนต์ และจักรยานยนต์ ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ที่ปั๊มชุมชนบางจาก หลังรัฐยกเลิกเบนซิน 91 โดยบางจากฯ สนับสนุนกรองเบนซิน น้ำมันเครื่องและท่อยางฟรี สำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรสองจังหวะ ในภาพนายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดี พพ. และนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ร่วมกันเปิดโครงการที่ปั๊มชุมชนบางจาก สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
http://www.ryt9.com