คอลัมน์: ?แยกรัชวิภา: วิกฤติพลังงาน!!!

คุณนายกิมฮวย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ชมรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" แล้วก็ได้กลิ่นทะแม่งๆ อีกแล้วเจ้าค่ะ ที่ทะแม่งๆ ก็เพราะว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ "พลังงาน"และเรื่อง "พลังงาน" ที่ว่านี้ ก็เป็นเรื่อง "สถานการณ์วิกฤติพลังงานในประเทศ"
เสียด้วยเจ้าค่ะ

"พงษ์ศักดิ์รักตพงศ์ไพศาล"รมว.พลังงาน พูดใน "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" โดยมีสาระสำคัญหลายเรื่อง ที่ไม่น่าจะมองข้ามไปได้ เพราะเรื่องที่ว่านั้น ไม่ใช่แค่เรื่องวิกฤติพลังงานเพียงประการเดียว หากแต่ยังหมายถึงการ "ส่งสัญญาณ" ในการหา "พลังงานทดแทน" ซึ่งก็ยังวนเวียนอยู่กับ "ระบบคิด" แบบเดิม ในมุมมองของ "รัฐ" เหมือนที่เคยเป็นมาเจ้าค่ะ "พงษ์ศักดิ์" บอกว่า จะเกิดปัญหาวิกฤติพลังงานในประเทศ เร็วๆ นี้ อันสืบเนื่องมาจากกรณีปัญหาท่อก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียและปัญหาแท่นขุดเจาะของพม่า ที่มีการทรุดตัวลง ทำให้ต้องปิดเพื่อซ่อมแซม ขณะที่ไทยเองกลับต้องพึ่งพาการผลิตก๊าซจาก 2 แหล่งใหญ่ที่ว่า ตกประมาณ 1,370 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งจะเกิดปัญหา หากก๊าซทั้งหมดหายไป อันจะส่งผลกระทบต่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศ "พงษ์ศักดิ์" ส่งสัญญาณบางประการอย่างน่าสนใจเจ้าค่ะ

"กระทรวงพลังงาน เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือน เม.ย. เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงาน ให้ประหยัดการใช้พลังงานในช่วงดังกล่าวในสัปดาห์หน้า จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนรับมือวิกฤติ "และ..." สถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยต้องพึงสังวรเพราะเราอาศัยก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงานมาก ต่อไปอีก 9 ปีข้างหน้าสัมปทานในอ่าวไทย ก็จะหมดอายุสัมปทาน

อีกทั้งยังมีกลุ่มเอ็นจีโอ ที่ต่อต้านไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ก๊าซ ถ่านหิน

ดังนั้นทุกคนต้องตัดสินใจเลือกทางไหนกับอนาคตของประเทศ ส่วนกระทรวงพลังงานก็จะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่ามีความจำเป็นต้องสร้างเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน" นี่เป็น "สัญญาณ" ที่ถูกส่งออกมาอีกแล้วเจ้าค่ะ

และ "สัญญาณ" ที่ว่านี้ ก็ยังเป็น "สัญญาณ" เพื่อบอกทิศทางว่า "รัฐ" กำลังคิด และเตรียมการที่จะทำอะไรต่อมิอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะ

อิฉัน ยังไม่แน่ใจว่า "วิกฤติพลังงาน" กับ "วิกฤติจากการผลิตพลังงาน" อย่างไหนจะน่ากลัวกว่ากัน แต่ที่ อิฉัน แน่ใจได้ก็คือ เรื่องนี้ส่อเค้าว่า "วิกฤติ" อีกแล้วเจ้าค่ะ!!!
http://www.ryt9.com