กบง.ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ทุกชนิด

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 , 91 และ E85 ขึ้น 0.20 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล E 20 และดีเซลปรับเพิ่ม 0.40 บาท/ลิตร

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 95 เบนซิน 91

น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ E85 ขึ้น 0.20 บาท/ลิตร และปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของ E 20 และน้ำมันดีเซลขึ้น 0.40 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำให้อัตราการจัดเก็บน้ำมันชนิดต่างๆ เป็นดังนี้
-น้ำมันเบนซิน 95 เดิมจัดเก็บ 9.00 บาท/ลิตร ใหม่ 9.20 บาท/ลิตร
-น้ำมันเบนซิน 91 เดิมจัดเก็บ 7.70 บาท/ลิตร ใหม่ 7.90 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 เดิมจัดเก็บ 3.30 บาท/ลิตร ใหม่ 3.50 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 เดิมจัดเก็บ 1.00 บาท//ลิตร ใหม่ 1.20 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เดิมชดเชย 1.30 บาท/ลิตร ใหม่ 0.90 บาท/ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 เดิมชดเชย 11.30 บาท/ลิตร ใหม่ 11.10 บาท/ลิตร
-น้ำมันดีเซล เดิมจัดเก็บ 0.30 บาท/ลิตร ใหม่ 0.70 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายลดลง จากเดิมติดลบประมาณ 50 ล้านบาท/วัน เป็นติดลบประมาณ 21 ล้านบาท/วัน ปัจจุบัน (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556) กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิติดลบ 15,492 ล้านบาท
http://www.newswit.com