Siambioenergy

logo1

breaktextเพราะตระหนักถึงมหันตภัยใกล้ตัวจากวิกฤติภาวะโลกร้อน (Global Warming) ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปจนยากที่นักพยากรณ์อากาศจะคาดเดาได้อย่างแม่นยำเหมือนที่เคยเป็นมา ฤดูร้อนที่ร้อนยิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ฤดูฝนที่มีพายุฝนกระหน่ำรุนแรงกว่า เมื่อห้าปีที่ผ่านมา ข่าววาตภัยที่ทำให้ต้นไม้ ป้ายโฆษณาใหญ่โค่นล้ม ตลอดจน สภาวะฝนแล้งอย่างไม่เคยแล้งเท่านี้มาก่อน สัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติหลายๆอย่าง แสดงนัยให้เห็นถึงภาวะที่โลกไม่สามารถทนกับการรังแกของมนุษยชาติได้ต่อไป

breaktextวิกฤติพลังงานที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยของประเทศที่เจริญแล้วส่งผลให้เกิดวิกฤติราคาน้ำมันสูงขึ้นรอบแล้วรอบเล่า ทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่มีแหล่งน้ำมันของตนเองได้

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ผลิตพลังงานทางเลือก น้ำมันไบโอดีเซล ที่ทำจากน้ำมันปาล์มเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้น้ำมันที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรของเราเอง ลดภาวะการพึ่งพิงน้ำมันจากต่างประเทศและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนช่วยรักษาโลกไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไป