สถานีบริการน้ำมัน

breaktextบริษัทสยามไบโอเอนเนอยี่ เปิดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน  ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำมันดีเซล  น้ำมันดีเซล B5  น้ำมันเบนซิน 91  น้ำมันแก๊สโซฮอล 95  น้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดจำหน่ายในสถานีบริการของเรา เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจาก บริษัท บางจากฯ (มหาชน) และ IRPC ซึ่งได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และราคาน้ำมันที่เราจัดจำหน่าย บริษัทฯ อ้างอิงราคาน้ำมันจาก บริษัท บางจากฯ (มหาชน)

news02_styles

05
ปัจจุบันรับสมัครสมาชิกเติมน้ำมันที่ สะพาน 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัท ควบคุมการจ่ายน้ำมันให้สมาชิกโดยบัตรอิเล็คทรอนิคส์(Fleet Card) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเติม น้ำมันกับบริษัท