ผู้บริหาร บมจ.บางจากปิโตรเลี่ยม สวัสดีปีใหม่และขอบคุณท่านประธาน

1357656516481

 

เมื่อวันที่  8 ม.ค. 56  ผู้บริหาร บมจ.บางจากปิโตรเลี่ยม ประกอบด้วย คุณวัฒนา  พรพัฒน์กุล และ
คุณอนุตต์ โสตถิพันธุ์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณท่านประธาน  ณ สำนักงานใหญ่ SBE  ลูกค้ารายใหญ่
ภาคตะวันออก ในปี2555  มียอดสั่งซื้อน้ำมันจาก บมจ.บางจากกว่า 200 ล้านบาท