ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

 
breaktextจากการที่ท่านประธานบริษัทสยามไบโอเอนเนอยีจำกัด เคยได้รับเกียรติเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ ชุดแรกของการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2543 และได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมาธิการพลังงาน ในครั้งนั้นได้ฝากผลงานการศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศ ไทยในรูปแบบต่าง ๆ แต่เนื่องจากราคาน้ำมันในขณะนั้นยังไม่พุ่งขึ้นสูงเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน นี้ การศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกจึงเป็นเพียงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมาธิการการ พลังงาน วุฒิสภา ซึ่งเล็งเห็นว่าในที่สุดพลังานที่มาจากน้ำมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของชาติในอนาคต อันจะทำให้ประเทศเราเสียเปรียบประเทศอื่นที่มีแหล่งพลังงานน้ำมันเป็นของตัว เอง

breaktextบริษัทสยามไบโอเอ็นเนอยี่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยมีทุนจดทะเบียนเมื่อแรกตั้งสิบล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานที่ได้จากน้ำมันปาล์ม อันเป็นพืชผลเกษตรที่ประเทศเราสามารถปลูกเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า นอกจากนั้น บริษัท ฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการปลูก สบู่ดำ (Jatropha) ซึ่งเป็นพืชน้ำมันอีกชนิดหนึ่ง น้ำมันที่ได้จากเมล็ดสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ชนิดอื่นผสมอีก สบู่ดำจึงเป็นพืชที่บริษัทให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและมีแผนจะพัฒนาให้เป็น ไบโอดีเซลในอนาคต ในสภาวะที่ราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างในปัจจุบัน

breaktextผลผลิตที่ได้คือ ไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง บริษัท ฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและและได้ทำการ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 14 ล้านบาทในปี 2552

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  • ไบโอดีเซลชุมชน
  • น้ำมันพืชใช้แล้ว
  • CPO
  • Glycerine
  • Sterineรับซื้อวัตถุดิบ

  • ไบโอดีเซลชุมชน
  • น้ำมันพืชใช้แล้ว
  • CPO
  • Glycerine
  • Sterineเครื่องหมายการค้าและบริการ

breaktextบริษัทได้ทำการจดเครื่องหมายการค้าและบริการไว้ดังนี้


breaktext